OFSI Projekt zaliczeniowy – wytyczne

UWAGA: Przed przystąpieniem do pracy zalecam zapoznanie się z lekturą: I. Mościchowska, B. Rogoś-Turek, Badania user experience jako podstawa projektowania, Warszawa 2015. [lektura obowiązkowa]

Projekt zaliczeniowy składa się z dwóch elementów: sfilmowanego testu użytkownika (link do YouTube) i raportu (format pdf.), które należy razem przesłać w wyznaczonym terminie drogą mailową.

I. TEST UŻYTKOWNIKA

  1. Proszę wybrać stronę internetową, którą poddadzą Państwo badaniu; UWAGA: należy przesłać adres wybranej strony na mail: kinga@brzozowska.org w celu akceptacji wyboru (proszę koniecznie podać w wiadomości swoje imię, nazwisko i numer indeksu).
  2. Proszę wybrać dowolną osobę do badania, która będzie wykonywać opracowane przez Państwa zadania.
  3. Proszę opracować scenariusz testu odpowiedni do wybranej strony internetowej oraz osoby testującej.
  4. Proszę opracować różne typy zadań, aby ukazać jak najlepiej wybrane funkcjonalności oraz unaocznić problemy.
  5. Badanie należy nagrać za pomocą dowolnego programu rejestrującego pulpit komputera oraz dźwięk.
  6. W trakcie badania należy nagrać zarówno zadawane pytanie, jak również przebieg „głośnego myślenia” i komentarze osoby badanej.
  7. Gotowy FILMIK (długość: 15-25 minut) należy umieścić na YouTube i zapisać link do projektu, by móc go następnie przesłać drogą mailową.
  8. Po przeprowadzeniu badania należy sporządzić szczegółowy RAPORT wraz z oceną krytyczną, propozycją zmian i proponowanym sposobem ich wdrożenia.

II. RAPORT BADAWCZY – elementy:

I. Streszczenie: 200-250 słów – ogólna informacja dotycząca badania [przedmiot i cel badania, zastosowane metody i narzędzia, uzyskane wyniki i wnioski].

II. Metodologia, cel i przedmiot badania: wskazanie jaką badano stronę, charakterystyka respondenta [płeć, wiek, kompetencje technologiczne]; warunki techniczne [komputer,mikrofon,oprogramowanie], przebieg badania, zestaw zadań [wymienić], dobór próby; mocne strony badanego produktu [feedback od użytkownika], problemy użyteczności [nawigacja, wyszukiwanie i docieranie do informacji, prezentacja wyników, inne].

III. Ocena problemu i rekomendacja: propozycje zmian wraz z próbą zaproponowania sposobu ich wdrożenia [użyte narzędzia i proponowane kroki], własna ocena krytyczna.

Projekt należy przesłać najpóźniej do 28 maja 2019 r.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wytycznych, a także na dalszych etapach realizacji projektu, serdecznie zapraszam do kontaktu mailowego lub osobistego w trakcie zajęć i konsultacji.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Dydaktyka - OFSI. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.