Miesięczne archiwum: Luty 2017

Morfologia i zdobnictwo inkunabułu i starego druku. LEKTURY.

Szanowni Państwo, przed najbliższymi zajęciami proszę się zapoznać z następującymi fragmentami lektur: Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005, s. 67-78. Febvre L., Martin H.-J., Narodziny książki, Warszawa 2014, s. 119-175. Pozdrawiam serdecznie K.B.

Opublikowano Dydaktyka - HKK | Skomentuj

HKK tematy zajęć oraz lektury

Program zajęć: Zajęcia organizacyjne. Omówienie programu zajęć i warunków zaliczenia. Morfologia i zdobnictwo inkunabułu i starego druku. Oprawy, znaki własnościowe i proweniencyjne. Przemiany sztuki książkowej w dobie druku. Początki polskiej książki drukowanej. Drukarstwo renesansowe i kształtowanie się nowoczesnej formy książki … Czytaj dalej

Opublikowano Dydaktyka - HKK | Skomentuj

WOK tematy zajęć i lektury

Zajęcia organizacyjne. Kultura, kontrkultura i subkultura – pojęcia i definicje. Kontrkultura i jej rola w przemianach kultury oficjalnej. E. Nowicka, Świat człowieka – świat kultury. Systematyczny wykład problemów antropologii kulturowej, wyd. dowolne (tu: Podstawowe pojęcia kultury). Mit, magia i religia … Czytaj dalej

Opublikowano Dydaktyka - WOK | Skomentuj